Турбота батьків про дитину

6-4-2019

not found
43 Конституції Російської Федерації є взаємними обов’язками і відображають в праві громадські моральні та етичні установки. Батьківські обов’язки полягають у забезпеченні права дітей на фізичне, духовне, моральне та інтелектуальне розвиток, виховання їх відповідальними і повноцінними членами суспільства, піклування про їх добробут, здоров’я, безпеки, в отриманні ними обов’язкової освіти. Держава сприяє батькам у виконанні цих функцій за допомогою механізму соціальної підтримки сім’ї, материнства і дитинства та механізму державного примусу надання фінансової допомоги у вигляді аліментів тими батьками, хто ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків. Батьківські права розкриваються в сімейному законодавстві. Сімейний кодекс встановлює, що батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я, фізичному, психічному, духовному і моральному розвитку своїх дітей і мають переважне право на навчання і виховання своїх дітей перед усіма іншими особами, оскільки вони несуть відповідальність за виховання і розвиток дитини. Забезпечуючи отримання дітьми загальнообов’язкового освіти, вони мають право вибору школи, форми здобуття дітьми освіти і форми їх навчання з урахуванням думки дітей до отримання ними основної загальної освіти.
Також хочемо порекомендувати — http://detki-superdetki.ru/
Батько, що проживає окремо від дитини, має право на спілкування з дитиною, участь у її вихованні і вирішенні питань отримання дитиною освіти. З плином часу вже діти зобов’язані піклується про своїх батьків, повертаючи їх сили, які були витрачені на їх виховання. Цей обов’язок поширюється на повнолітніх, працездатних дітей. Непрацездатними визнаються батьки, які досягли пенсійного віку або отримали I або II групу інвалідності. Обов’язок дбати про батьків носить безумовний характер і не залежить від доходу повнолітніх працездатних дітей. В крайньому випадку держава компенсує дітям, які не працюють через те, що вони здійснюють догляд за непрацездатними батьками частину втраченого доходу.
Потрібно зауважити, що під допомогою мається на увазі не тільки матеріальна допомога, а й фізична і моральна. Якщо проблему з неоказанием матеріальної допомоги можна вирішити, зобов’язавши сплачувати аліменти на користь батьків, то проблему з неоказанием фізичної і моральної допомоги своїм старим вирішити у судовому порядку неможливо. Обов’язок піклування про батьків анулюється тільки в одному випадку – якщо вони у свій час були позбавлені батьківських прав, якщо ж вони ухилялися від здійснення батьківських прав та обов’язків, але не були позбавлені їх, питання про надання їм допомоги та підтримки стає дискусійним, решаемом на принципі пропорційності і справедливості.